Proiect

Problema speciilor invazive este în prezent una de maximă importanţă pentru conservarea capitalului natural. Zona Dobrogei, datorită dinamicii deosebite din punct de vedere economic este expusă mai mult decât alte regiuni ale ţării la pătrunderea de specii invazive atât terestre cât şi acvatice.

Prin specii straine considerăm (conform definiţiei din CBD) toate speciile şi subspeciile introduse înafara arealului lor natural trecut sau prezent din toate grupele taxonomice. Include orice parte a organismului: gameţi, seminţe, ouă sau propagule care ar putea supravieţui şi ulterior reproduce.

Nu vom lua în considerare în prezentul proiect virusurile, prionii, bacteriile şi animalele domesticite comunitare. Nu include nici organismele modificate genetic. Proiectul propus se constituie într-un studiu pilot în judeţul Constanţa care este o zonă de risc maxim în ţara noastră privind speciile invazive.

Prezentul proiect acoperă toate cele trei medii: mediul terestru, dulcicol şi marin şi se doreşte a reprezenta un model de abordare al problemei.

Proiectul îşi propune:

1. Dezvoltarea şi validarea unor tehnici, metode şi programe de monitorizare a zonelor de risc ridicat (port, canal şi aeroport) pentru o serie de grupe de organisme cu potenţial ridicat invaziv;

2. Studiul unor specii străine invazive din cele trei medii pentru a elucida impactul lor, a elabora modele predictive şi a propune/testa metode de combatere şi/sau eradicare;

3. Identificarea priorităţilor în vederea elaborării unei strategii şi a unui plan de acţiune naţional privind speciile străine invazive;

4. Întărirea capacităţii instituţionale şi umane la nivel naţional, inclusiv prin promovarea colaborării la nivel regional.